Lowongan Kerja PAM Jaya 2022 Syarat dan Cara Daftar

Jawatan Kosong Syarikat Air Minum (Pam Jaya) – Syarikat Air Minum (Pam Jaya) merupakan suatu syarikat yang sedia kan perkhidmatan air minuman yang komprehensif dan berkualiti kepada warga DKI Jakarta. Corporate Air Minum (Pam Jaya) merupakan keliru satu Badan Bisnis Milik Wilayah (Bumd) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


 

Persaingan didalam global pekerjaan sememangnya terlampau ketat, kamu boleh bayangkan ramai graduan berasal dari universiti atau sekolah di dalam negara berebut pekerjaan, dan ini tidak perkara baru, ini berlaku tiap-tiap th. Oleh tersebut, adalah benar-benar berarti untuk jadi tidak benar seorang calon yang dicari oleh syarikat, ini bukan bermakna kamu mesti menamatkan pengajian di universiti/sekolah negeri atau miliki GPA yang tinggi.

 

 

Tiap tiap syarikat sentiasa memerlukan bakal pekerja yang berkelayakan dan bisa bekerja secara optimum mengikut meja kerja masing-masing, yang boleh diajak bekerjasama di dalam membina visi dan misi syarikat untuk jaman hadapan. Menjadi bersedialah untuk sebabkan CV atau cover letter yang sahih-sahih menggambarkan siapa diri kamu, membuktikan kamu seorang yang sedia bekerja dan boleh dipercayai untuk melakukan tugasan kerja yang diberikan oleh syarikat.

 

 

Proses atau peringkat pengambilan dan pemilihan bakal pekerja secara amnya dilakukan secara berperingkat agar HRD mengidamkan memperoleh bakal pekerja yang paling baik. Kemungkinan kamu masih bukan sadar apakah peringkat tersebut, secara amnya, ia adalah: peringkat pertama adalah pemilihan CV Screening atau Pentadbiran Fail, lantas kedua ialah Temuduga Hrd, Temuduga Hrd, Temuduga Pengguna, dan Ujian Psikologi.

 

 

* Berminat bersama dengan Jawatan Kosong Syarikat Bekalan Air (Pam Jaya)? Sedia kan fail permohonan dan CV kamu dengan dokumen sokongan yang lain. Berikut adalah kelayakan, menyaksikan di bawah:

 

 

1. Kakitangan Perolehan – (Perolehan)

Kelayakan:

 

 

Pendidikan Minimum S1 Seluruh jurusan

Punyai pengalaman di dalam proses perolehan barangan dan perkhidmatan sekurang-kurangnya 1 year diutamakan

Seeloknya punyai Sijil Perolehan Barang/Perkhidmatan

 

 

Pelukisan kerja :

 

 

Membangunkan rancangan untuk memilih pembekal barangan/perkhidmatan

Mewujudkan dokumen untuk perolehan barangan/perkhidmatan

Tentukan jumlah nominal agunan tawaran

Mengumumkan aplikasi perolehan barangan/perkhidmatan di Website PAM JAYA dan papan fenomena dan serahkan kepada LPSE untuk diumumkan di dalam Portal Perolehan Negara.

Menilai kelayakan pembekal barangan/perkhidmatan lewat pra-kelayakan atau pasca-kelayakan

Melaksanakan evaluasi pentadbiran, teknikal dan harga tawaran masuk

Balas kepada bantahan

Tentukan pembekal barangan/perkhidmatan

Mencadangkan kepada PPK (Pegawai Pembuat Komitmen) perubahan kepada HPS (Harga Anggaran Sendiri) dan atau spesifikasi barangan/perkhidmatan, kecuali difikirkan harus

Simpan dokumen asal proses pemilihan pembekal barangan/perkhidmatan

Menyerahkan salinan dokumen pemilihan pembekal barangan/perkhidmatan kepada PPK

Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diperintahkan oleh pihak atasan secara lisan dan bertulis untuk kepentingan PAM JAYA

 

 

2. Kakitangan Isi Tempat tinggal (Pengurusan Fasiliti)

Pendidikan Minimum S1 di dalam jurusan Kejuruteraan Awam

Punya pengalaman didalam Hal Ehwal Am (Ga)

 

 

Pelukisan kerja :

 

 

Menjalankan penyelenggaraan peralatan/peralatan telekomunikasi, mesin pejabat dan peralatan pejabat (Terhitung alat tulis), bangunan dan bangunan

Mengurus dan memantau aplikasi kerja sokongan yang dilakukan oleh pihak ketiga

Memantau butiran yang dimasukkan di dalam belanjawan syarikat (Bulanan dan year) dan menjalankan inspeksi berkala

Buat knowledge khas perihal kontrak yang tengah berlangsung

Menilai dan memastikan jadual dan kos penyelenggaraan fasiliti mengikut bajet yang diluluskan

Menyelia dan menyelaras peruntukan susun atur bangunan, susun atur dan pembesaran kemudahan

Memantau pengurusan katering, kebersihan, keselamatan dan daerah letak kereta

Jalankan tugas-tugas lain yang diberikan secara segera oleh atasan yang terkait bersama dengan pekerjaan

 

 

3. Tunai &Amp; Kakitangan Bank (Penganalisis Cukai Korporat)

Kelayakan:

 

 

Pendidikan minimum S1 di dalam jurusan Perakaunan.

Sebaiknya punya sijil Brevet A/B.

 

 

Pelukisan kerja :

 

 

Mengira kewajipan cukai syarikat

Membayar dan menlmpirkankan cukai korporat, pihak ketiga dan pekerja

Buat laporan cukai syarikat

Selaraskan bersama dengan Wakil Akaun (Ar) di pejabat cukai

Menyebabkan evaluasi dan laporan cukai bulanan

Menganjurkan dokumentasi cukai korporat

Melaksanakan Kesakitan Cukai Korporat

Memantau dan menyelia pematuhan syarikat sebagai pembayar cukai

Laksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara segera oleh atasan yang perihal bersama dengan pekerjaan

 

 

4. Kakitangan Pengagihan dan Kawalan Air Tidak Hasil/Nrw (Jurutera Nrw)

Kelayakan:

 

 

Pendidikan minimum S1 di dalam jurusan kejuruteraan, sebaik-baiknya jurusan kejuruteraan alam kira-kira

 

 

Pelukisan kerja :

 

 

Menilai dan memantau aktiviti pengurangan kehilangan air fizikal dan komersial terhitung aktiviti pengendalian haram, membaiki bacaan meter pelanggan, melacak kebocoran paip, penyahtauliahan paip, menggantikan paip rasmi, ujian langkah dan lain-lain yang ditunaikan oleh Rakan Kongsi Persendirian

Memantau dan menilai kesan aktiviti pengurangan kehilangan air secara fizikal dan komersial terhadap termin NRW

Memantau dan menilai kondisi termin NRW di tiap tiap kawasan area mengenai perubahan corak bekalan dan pemanfaatan

Memberi maklumat dan cadangan untuk mengurangkan kehilangan air sekiranya terdapat tanda-tanda peningkatan NRW di peringkat area

Berkoordinasi bersama Rakan Kongsi Partikelir dan Polis Obvit PAM untuk aplikasi aktiviti penyiasatan bersama dengan

Menilai pengurangan Capex dan Opex NRW yang dilakukan oleh Rakan Kongsi Persendirian

Sedia kan laporan NRW kepada Pengarah PAM JAYA dan tulis surat amaran kepada Rakan Kongsi Persendirian berkenaan ketidakcapaian prestasi NRW secara berkala

Pengiraan sekatan dan denda kerana bukan mencapai target NRW oleh Rakan Kongsi Persendirian

 

 

5. Kakitangan Pemetaan Rangkaian (Gis) dan Pengumpulan Information Aset Kolaboratif (Gis &Amp; Jurutera Pemodelan Rangkaian)

Kelayakan:

 

 

Pendidikan minimum S1, sebaik-baiknya di dalam jurusan Geografi/Maklumat Geografi

Diutamakan punya kemahiran mengendalikan platform GIS

Sebaiknya tersedia sijil GIS

 

 

Pelukisan kerja:

 

 

Kemas kini knowledge panjang paip dan peta saluran paip mengikut information GIS daripada Rakan Kongsi Partikelir dan Projek PAM JAYA

Menilai dan membawa dampak laporan bulanan dan suku year kepada Presiden Pengarah perihal kemajuan penambahan panjang paip daripada Rakan Kongsi Partikelir dan Projek PAM JAYA

Menjalankan tinjauan berkala untuk memastikan ketepatan information GIS dan Aset Saluran Paip ABD daripada Rakan Kongsi Persendirian dan Projek PAM JAYA

Menunjang didalam kerja-kerja lain yang tentang bersama pengemaskinian knowledge aset kerjasama dan bertindak sebagai pengendali Platform Maklumat Pengurusan Aset (Sim) PAM Jaya.

Menunjang kebutuhan bahagian dan institusi lain yang memerlukan peta GIS PAM JAYA

Menolong di dalam kerja-kerja lain yang tentang bersama dengan pengemaskinian information aset kerjasama dan bertindak sebagai pengendali Platform Maklumat Pengurusan Aset (Sim) PAM Jaya.

Menopang kebutuhan bahagian dan institusi lain yang memerlukan peta GIS PAM JAYA

 

 

6. Staf Wilayah Khas dan Pembangunan Teknologi (Penganalisis Bekalan Air Minum Wilayah Khas)

Kelayakan:

 

 

Minimum Pendidikan S1 didalam jurusan Kejuruteraan Awam/Kejuruteraan Alam Kurang lebih

 

 

Pelukisan kerja :

 

 

Menopang di dalam aplikasi tugas dan tanggungjawab Sub-Bahagian Pembangunan Teknologi dan Wilayah Khas:

Merancang, memantau dan menilai aktiviti penyelidikan teknologi dan pembangunan teknologi air minuman

Menilai kebutuhan bekalan air minuman rakyat di kawasan perkhidmatan khas

Melacak sumber air mentah dan teknologi alternatif yang digunakan dan juga sumber pembiayaan di Kawasan Perkhidmatan Khas

Menyelaras aplikasi perkhidmatan di Wilayah Khas bersama dengan pihak mengenai serupa tersedia berasal dari di dalam dan luar

Mengesyorkan latihan, latihan, seminar, bengkel dan aktiviti perniagaan berhubung bersama pembangunan syarikat dan teknologi air minuman

 

 

Menyedia dan menjalankan tinjauan teknikal di kawasan khas dan sumber air mentah bersama dengan Pasukan/Bebas

Memicu minit tinjauan dan melaporkan aplikasi tinjauan lapangan (Survey)

Menyelaras bersama dengan pihak lain untuk pengumpulan knowledge dan analisis teknikal

Jalankan analisis teknikal dan letakkan di dalam jadual dan graf dan juga buat trend knowledge teknikal

Mengakibatkan laporan hasil aplikasi kerja

Menghadiri mesyuarat dan mengakibatkan minit mesyuarat luar di Ajensi Kerajaan/Tidak Kerajaan (Lewat bersemuka/di dalam talian)

Mendukung didalam aplikasi aktiviti khas lain yang diberikan kepada Sub Bahagian Pembangunan Teknologi &Amp; Wilayah Khas

 

 

7. Kakitangan Perancang (Penggubal)

Kelayakan:

 

 

Pendidikan minimum S1 didalam jurusan Kejuruteraan Awam/Kejuruteraan Alam Kira-kira.

 

 

Pelukisan kerja:

 

 

Menjalankan tinjauan lapangan yang merangkumi:

Mengukur dimensi atau jeda

Buat lakaran

Aktiviti Dokumen.

 

 

Mengambil bahagian didalam mesyuarat penyelarasan mengenai projek secara dalaman dan luaran dan memicu laporan hasil mesyuarat

Buat lukisan reka bentuk terperinci

Sebabkan spesifikasi teknikal kerja

Buat laporan perihal reka bentuk imej

Sebabkan lukisan teknikal untuk permit kerja

Buat lukisan reka bentuk untuk kerja tambah tolak (Tambahan)

Mencipta type 3d projek pembinaan

Lakukan tugas-tugas lain yang diberikan secara segera oleh atasan yang berkenaan bersama dengan pekerjaan

 

 

8. Kakitangan Pengaturcaraan (Penganalisis Pengaturcaraan Corporate)

Pendidikan minimum S1 didalam jurusan Kejuruteraan Alam Kira-kira.

 

 

Pelukisan kerja :

 

 

Menunjang aplikasi tugas dan kegunaan primer Sub Bahagian Penyediaan Program antaranya:

Menunjang di dalam penyediaan protokol didalam persekitaran PAM JAYA

Menyelaras dan mengumpul information bersama dengan Bahagian perihal didalam penyediaan dan evaluasi program kerja syarikat

Mempersembahkan knowledge di dalam bentuk jadual dan graf dan membawa dampak trend information teknikal tahun

Jalankan analisis information teknikal dan tidak teknikal

Menolong di dalam aplikasi kerja-kerja Sub Bahagian Penyediaan Program

 

 

Menghadiri mesyuarat dan menyebabkan minit mesyuarat luar di Ajensi Kerajaan/Tidak Kerajaan (Lewat bersemuka/di dalam talian)

Menunjang didalam aplikasi aktiviti khas lain yang diberikan kepada Sub Bahagian Penyediaan Program

 

 

9. Analisis Prestasi dan Kakitangan Pengurusan Risiko (Penganalisis Prestasi dan Pengurusan Risiko)

Kelayakan:

 

 

Pendidikan Minimum S1 Seluruh jurusan.

Sebaiknya punyai Sijil Pengurusan Risiko.

 

 

Pelukisan kerja :

 

 

Mendukung didalam aplikasi tugas dan tanggungjawab Sub Bahagian Analisis Prestasi dan Pengurusan Risiko:

Menolong di dalam penyediaan Garis Pedoman Pengurusan Risiko PAM JAYA

Menyelaras bersama SPI dan Bahagian lain berhubung aplikasi analisis prestasi

Mendukung didalam aplikasi proses pengenalpastian dan evaluasi risiko yang dilakukan oleh SPI dan Bahagian lain

Mengumpul dan membentangkan knowledge untuk pelaporan profil risiko dan analisis prestasi syarikat

 

 

Menjalankan aktiviti untuk menjana dan mengekalkan budaya sedar risiko didalam Unit Pengurusan Risiko

Menghadiri mesyuarat dan mengambil minit mesyuarat (Lewat bersemuka/didalam talian)

Menolong aplikasi aktiviti khas lain yang diberikan kepada Sub Bahagian Analisis Prestasi dan Pengurusan Risiko

 

 

Kelayakan Am:

 

 

standing warganegara Indonesia.

GPA minimum 3.00 terhadap skala 4.00.

Graduan Universiti Negeri (Ptn)/Partikelir (Pts) bersama Akreditasi A/B.

Termin pendidikan minimum S1

Bagi Graduan Baru, umur maksimum ialah 23 tahunan terhadap 31 Disember 2021.

Bagi mereka yang berpengalaman, umur maksimum adalah 35 year terhadap 31 Disember 2021 dan punyai pengalaman kerja terkait didalam jawatan yang dipohon sekurang-kurangnya 1-3 year.

Dapat mengendalikan komputer (Ms. Words, Excel, Power Point dll.) dan bahasa Inggeris yang baik (Lisan &Amp; bertulis).

Punya personaliti yang baik, perhubungan interpersonal dan komunikasi dan juga kerja berpasukan.

Bebas berasal dari segi fizikal, mental dan dadah.

Bukan jadi pakar atau pentadbir parti atau terlibat di dalam politik praktikal.

Tidak pakar atau pentadbir organisasi terlarang.

Bukan dulu terlibat di dalam perbuatan jenayah secara segera atau bukan, yang dibuktikan bersama dengan melampirkan dokumen SKCK Asal yang legal